1. Overeenkomst

Noeuds PAP’s houten vlinderdassen en de bijhorende webshop is een initiatief van Ophélie Eliat met zetel te Casinoplein 21, 9000 Gent

Wanneer u een bestelling plaatst op onze webshop, verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden. , Bijkomende voorwaarden van uw kant worden niet aanvaard, tenzij ze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Ophélie Eliat aanvaard zijn.

2. Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro, steeds inclusief BTW. Leveringskosten worden afzonderlijk vermeld en zijn ten laste van de klant. Alle bestellingen moeten op voorhand betaald worden. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto's zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod

De Noeuds PAP’s houten vlinderdassen worden artisanaal met de hand gemaakt. De door ons gehanteerde productiemethode resulteert niet in gestandaardiseerde afmetingen en vormen. Hout is een natuurlijke grondstof en heeft daardoor heel unieke tekeningen, geen plank is identiek. Geleverde producten kunnen daardoor steeds lichtjes verschillen qua tekenening of kleur dan op foto weergegeven. Bovendien dient u rekening te houden met de inherente verschillen van een beeld op scherm en in het daglicht.

Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken we u vooraf contact op te nemen via hello@noeudspaps.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Ophélie Eliat. Ophélie Eliat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

4. Aankoop

De aankoop komt tot stand op het moment dat u de bestelling heeft betaald en u een bevestigingsmail heeft ontvangen. U ontvangt een e-mail ter bevestiging van uw bestelling met daarop alle nuttige betalingsinfo.

U kunt voor de betaling van uw aankoop een keuze maken uit de volgende betaalwijzen:

  •                                   via overschrijving op rekeningnummer BE91 6511 4837 8276
  •                                   via kredietkaart

5. Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via de Noeuds PAP’s webshop worden enkel geleverd in de landen waarvoor de webshop de levering toestaat. U als koper bent verantwoordelijk voor het correct doorgeven van het leveringsadres. Foutief doorgegeven leveringsadressen kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Controleer daarom het leveringsadres goed.

Onze prijzen omvatten niet het transport en de levering van de goederen bij de koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld. Ophélie Eliat doet voor de verzending beroep op B-post. U wordt automatisch doorgeschakeld naar een pagina van B-post. Hierbij kunt u zelf regelen waar het pakket u bezorgd wordt. In België heeft u drie mogelijkheden: thuis/op kantoor, in een pakketautomaat of in een afhaalpunt. De prijs van verzending hangt af van de door u gekozen afleveringsmethode. In het buitenland kunt u kiezen tussen kantoor of thuisadres. Mocht er op het moment van levering niemand aanwezig zijn, ontvangt u een kaartje in de bus met hierop instructies voor een tweede aanbieding.

Indien de betaling met bankkaart voldaan wordt, neemt de levering 2 tot 3 dagen in beslag. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor overschrijving, bepaalt Ophélie Eliat een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. Indien de betaling na deze periode niet ontvangen is, vervalt de overeenkomst tussen u en Ophélie Eliat. Uw order wordt echter maar geleverd na ontvangst van de betaling. Na ontvangst van de betaling geldt een leveringstermijn van 2 tot 3 dagen.

De opgegeven leveringstermijnen worden zoveel mogelijk gerespecteerd maar zijn geenszins bindend. De Noeuds PAP's worden op artisanale wijze geproduceerd en kunnen daardoor niet altijd een directe levering verzekeren. Indien de levering van uw bestelling (na ontvangst van de betaling) vertraging zou oplopen, zult u hierover per mail geïnformeerd worden en op de hoogte gebracht worden van de voorziene leveringsdatum. Indien u desgevallend niet akkoord zou gaan met de nieuwe leveringsdatum, kunt u per e-mail (hello@noeudspaps.be) kosteloos van uw bestelling afzien. Het door u betaalde bedrag zal dan eerstdaags op uw rekening teruggestort worden.

Bij leveringsvertragingen of het niet uitvoeren van een bestelling kan er geen aanspraak op schadevergoeding worden gedaan.

Ophélie Eliat waakt erover dat uw bestelling netjes en veilig bij u toekomt. De Noeuds PAP's houten vlinderdassen worden in een exclusief doosje verpakt. De koper verplicht zich ertoe om de goederen na ontvangst op eventuele gebreken te controleren en eventuele gebreken onmiddellijk en uiterlijk binnen een termijn van twee dagen na ontvangst te melden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als die vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Ophélie Eliat was geboden.

6. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Ophélie Eliat.

De Klant verbindt zich er toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Ophélie Eliat te wijzen, bv aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Ophélie Eliat. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Ophélie Eliat, Casinoplein 21, 9000 Gent, Belgium, hello@noeudspaps.be of +32(0)473514638 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Ophélie Eliat heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Ophélie Eliat, Casinoplein 21, 9000 Gent. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Ophélie Eliat zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Ophélie Eliat alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Noeuds PAP’s op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Ophélie Eliat wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Ophélie Eliat geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Ophélie Eliat betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

  •                                   artikelen die op maat van de klant gemaakt zijn;
  •                                   gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.

8. Copyright

Alle afgebeelde logo's en foto's zijn eigendom van Ophélie Eliat. Alle op deze pagina's weergegeven foto's, logo's en teksten mogen zonder onze toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze worden gebruikt of vermenigvuldigd. Alle rechten worden voorbehouden.

Op de aangeboden informatie (tekst, beelden) rust van rechtswege auteursrecht, zodat de informatie niet mag worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Ophélie Eliat. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven dus behouden.

9.Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Ophélie Eliat, respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomsten, het verwerken van de bestelling.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Ophélie Eliat, Casinoplein 21, 9000 Gent, Belgium, hello@noeudspaps.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Ophélie Eliat heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Noeuds PAP’s houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@noeudspaps.be

10.Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Deze site maakt gebruikt van 'First party cookies'. Dit zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv instellingen die u bij uw vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of een vooraf ingevuld formulier met data die u tijdens vorige bezoeken heeft ingegeven.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

11.Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Ophélie Eliat om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

12.Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Ophélie Eliat. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

13.Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

14.Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

De bevoegde rechtbanken van het arrondissement Gent zijn uitsluitend bevoegd om zich uit te spreken over een eventueel juridisch geschil.